fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
Loginfotografia cyfrowa
fotografia cyfrowaHasłofotografia cyfrowa
fotografia cyfrowafotografia cyfrowaZapamiętajfotografia cyfrowa
fotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowafotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
Czytelnia
fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
Dział : Prawo a fotografia
poprzednie | następne
fotografia cyfrowa
Fotografia i prawo
Autor : Olga Drenda i Marcin Jędrysiak 2018-09-18, ostatnia aktualizacja 2009-10-27 09:46
Liczba czytelników : 12276       Komentarzy : 5

O zagadnieniach prawnych związanych z robieniem i wykorzystywaniem zdjęć rozmawiamy z Bartłomiejem Marianowskim, aplikantem adwokackim, a zarazem członkiem Rady Fundacji Sztuk Wizualnych, będącej organizatorem Festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. - Jak przedstawia się kwestia fotografowania w przestrzeni publicznej? Co jest dozwolone, a co zabronione? Bartłomiej Marianowski: Fotografować można wszystko, poza wyjątkami wskazanymi w źródłach prawa powszechnie obowiązującego. Takie wyjątki przewiduje m.in. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. "w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną" oraz ustawa o muzeach, z której wyprowadza się zakaz fotografowania z użyciem światła błysko...

fotografia cyfrowa
Umowa o wykonanie i wykorzystanie fotografii
Autor : Magus (35933)
2007-03-02, ostatnia aktualizacja 2007-03-02 14:57
Liczba czytelników : 83174       Komentarzy : 36

Marek Grygiel twierdzi, że fotografia "Jest nie tylko najmłodszym dzieckiem sztuk plastycznych, ale też obdarzonym cudowną, alchemiczną, magiczną mocą zatrzymywania, usidlania czasu. Jest też najbardziej wieloznaczna. Mając zdolność odtwarzania rzeczywistości, uwolniła malarstwo od naśladowania natury. Stała się dokumentem i pamiątką, narzędziem naukowego poznania i tworzywem sztuki." (1) Trudno się nie zgodzić z powyższą tezą, fotografia pasjonuje miliony ludzi na całym świecie i z tego właśnie powodu, mając na uwadze między innymi jej wieloznaczność, ustawodawcy obwarowują jej wykorzystanie całą masą norm prawnych, które przeplatają się z innymi normami prawnymi min. chroniącymi wizerunek, autorskie prawa majątkowe itd. Foto...

fotografia cyfrowa
Ochrona wizerunku w świetle prawa.
Autor : PREZES_KGT (18409)
2007-01-12, ostatnia aktualizacja 2006-12-27 12:59
Liczba czytelników : 89457       Komentarzy : 37

Na łamach Obiektywnych wielokrotnie pojawiały się dyskusje dotyczące aspektów prawnych publikacji fotografii przedstawiających osoby. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że publikując wizerunek innej osoby może narazić się na problemy prawne. Z uwagi na to, że jest to pewnego rodzaju problem pozwolę sobie na przestępne przedstawienie jego rozwiązania. Ochronę wizerunku osoby fotografowanej reguluje Ustawa z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (z późniejszymi zmianami i uwzględnieniem dyrektyw Wspólnot Europejskich) Ustawodawca w art. 81 cytowanej ustawy, dokonał precyzyjnego ustalenia, na jakich zasadach można publikować wizerunek osoby fotografowanej. Art. 81 ust. 1 Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwo...

fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
poprzednie | następne
fotografia cyfrowa
fotografia cyfrowa
Strona 1 | 2 | 3 | 4
fotografia cyfrowa